Rozpočty a propočty

Ocenění stavby Vám mohu zpracovat podle projektové dokumentace (zpracuji i výkaz výměr), nebo v případě potřeby ocením již zpracovaný slepý rozpočet pro Vaši účast ve výběrovém řízení.

Samozřejmostí je, že při přípravě dokumentů či výstupů jsou dodržovány veškeré pravní normy spojené s prováděnou činností a je zachována nestrannost doporučení a mlčenlivost.

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby je jeden z nejdůležitějších dokumentů stvaby. Součástí tohoto rozpočtu je i výkaz výměr. Na základě tohoto dokumentu je stavba prováděna a fakturována. Jednotlivé ceny položek rozpočtu jsou určujícími pro stanovení fakturační ceny v návaznosti na objem provedených prací za dané období a odčerpáním množství provedených prací z položkového rozpočtu.

Rozpočty je možné vyhotovit v následujících výstupních formátech:

  • ec3 - oficiální rozpočet stavby - pro uživatele programu euroCALC 3
  • pdf - oficiální rozpočet stavby - vhodné pro vytisknutí
  • xls (MS Excel) - určeno pro další úpravy rozpočtu
  • orf (obecný rozpočtový formát) - oficiální rozpočet stavby - pro uživatelé jiného programu pro rozpočtování

Charakteristika položkového rozpočtu

Podle projektové dokumentace vytvořená sestava, která obsahuje číselný kód položky a výpočet jejího množství. Tuto sestavu je možné dodat bez cen (tzv. slepý rozpočet) i oceněnou v cenových úrovních firmy Callida oceňovacím systémem euroCALC 3, případně individuální kalkulací.

Účel položkového rozpočtu

Nabídka stavebních prací stavební organizací, kontrola a zadání zakázky investorem, podklad žádosti o stavební úvěr.

Potřebné podklady

Projektová dokumentace alespoň ve stupni pro stavební povolení. U rekonstrukcí je navíc ještě nutná vlastní obhlídka včetně vytvoření fotodokumentace. V případě jednoduchých staveb postačí náčrtek a popis požadavků.

Příklady sestav

Ve formátu PDF.
Ve formátu XLS (Excel).

Výkaz výměr

Výkaz výměr je aparát, který je určen pro provedení výpočtu množství zadané položky. Přesně udává na základě projektové dokumentace množství jednotlivých položek stavebních prací, tzn. že udává číselný kód položky, popis položky (co všechno obsahuje) a výpočet množství.

Výkaz výměr je specifickou součástí rozpočtu či kalkulace. Pro každou jednotlivou položku rozpočtu je nutno specifikovat přesné množství, tzn. přečíst tyto údaje z projektové dokumentace. Tato činnost je časově velmi náročná a rovněž závisí na kvalitě poskytnuté projektové dokumentace.

Výkaz výměr je dobrým nástrojem pro investora pro kontrolu fakturovaných víceprací.

Příklady sestav

Ve formátu PDF.

Slepý rozpočet

Používá se zejména pro výběr dodavatele stavby. Pro jednotné zadání stavebních dodávek budete potřebovat tzv. slepý rozpočet, který obsahuje veškeré práce včetně jejich množství podle projektové dokumentace stavby.

Zpracuji Vám výkaz výměr (určuje jednotlivé práce, množství potřebných prací). S takto zpracovaným slepým rozpočtem můžete oslovit konkrétní stavební firmy, aby jej ocenily, ale již si nemohou ověřit použité rozměry pro výpočet výkazu výměr.

Jako součást slepého rozpočtu dodávám i sestavu "Poptávka stavebních prací", která je zpracována ve formátu xls (MS Excel). Pomocí této sestavy můžete oslovit a následně i vyhodnotit jednotlivé nabídky dodavatelů.

Příklady sestav

Ve formátu PDF.
Ve formátu XLS (Excel).

Čerpání rozpočtu

Čerpání je nástroj, který umožnuje udržévání přehledu o aktuálním stavu toku peněz a materiálu v průběhu stavby. Čerpání umožňuje zpětnou kontrolu prováděné zakázky. Aby nebyl v čerpání chaos, nastavuje se po obdobích. Obdobím může být libovolný časový úsek (týden, dva týdny, měsíc,...), definuje se počátečním a koncovým datem v kalendáři. Systém si udržuje přehled o tom, kolik bylo odčerpáno celkem, kolik ještě zbývá odčerpat, či kolik bylo přečerpáno.

V případě že realizujete stavbu většího rozsahu a máte s dodavatelem stavebních pracíuzavřenou smlouvu na např. měsíční fakturaci za provedené stavební práce, mohou poskytnout i servis tzv. čerpání rozpočtu dle skutečně provedených prací. To znamená, že platíte pouze za již dodané stavební práce.

V případě že se ve stavebnictví příliš nevyznáte, nabízím i finanční dozor stavby.

Příklady sestav

Ve formátu PDF.
Ve formátu XLS (Excel).