Další dokumenty

Vedle rozpočtů a propočtu pro Vás mohu připravit i další dokumenty související s přípravou či průběhem stavby.

Limitky

Limitky jsou nástrojem, který slouží k vytvoření seznamu položek zakázky rozdělených podle rozměrových a technických variant.

Pro každého stavebníka, a to jak pro stavební firmu, tak i pro stavebeníka, který provádí stavbu svépomocí, jsou určeny rozpisy potřeb stavby - tzv. limitky.

Pomocí těchto tzv. limitek je možné stanovit horní mez spotřeby materiálu, energií, lidské práce, strojů a subdodávek, a to jak pro jednotlivé položky rozpočtu, tak i pro rozpočet jako celek. Stavebník tak má například vodítko pro své dodavatelské firmy a ví kolik a jaký materiál bude na stavbu nutné objednat.

Příklady sestav

Ve formátu PDF.
Ve formátu XLS (Excel).

Tiskové sestavy podle požadavků

Podle individuálních potřeb zákazníka jsem schopna připravit upravené výstupní sestavy.