Firma

Životopis

Ve zpracování rozpočtů staveb a kalkulací mám dlouholetou zkušenost získanou v rámci zaměstnaneckého poměru několika stavebních firem (Silnice s. p., Silnice a mosty s. r. o., Zemědělské stavby a. s., Oblastní stavební a. s., AGS ASTRA a. s.) od roku 1986 do června 2007. Náplní mé práce bylo zpracování cenových nabídek, rozpočty a kalkulace dle výkazů výměr a slepých rozpočtů, vlastní zpracování výkazu výměr podle projektové dokumentace nebo vlastního zaměření, společně se stavbyvedoucím vedení agendy o stavbách od zahájení až po předání díla, vyhotovení podkladů pro poptávky subdodavatelů a následné vyhodnocení došlých nabídek ve srovnávacích tabulkách, zhotovení podkladů pro fakturaci ve spolupráci se stavbyvedoucím, zhotovení čerpání rozpočtů, vyhotovení smlouvy o dílo, účast na kontrolních dnech včetně dohadovacích jednání o cenách staveb při vícepracích. Od 1. 7. 2007 jsem začala oceňovat stavby samostatně.

Položkové rozpočty staveb zpracovávám pomocí programu euroCALC 3. Klíčová součást celého systému je databáze oceňovacích podkladů. Jedná se o katalogy, které obsahují seznamy a ceníky veškerých prací a materiálu potřebných pro vytváření rozpočtů. Databázi postupně doplňuji položkami zpracovanými individuální kalkulací (při změně technologie, použitého materiálu, atd.).

Certifikace a oprávnění

  • Živnostenský list - Inženýrská činnost v investiční výstavbě - 1. 7. 2007
  • Certifikát - Kurz euroCALC Upgrade - 21. 6. 2007
  • Certifikát - Kurz euroCALC Workshop - 13. 10. 2005
  • Osvědčení - Kurz euroCALC Beginner - 16. 9. 2004

Kontaktní informace

Sídlo firmy (fakturační adresa): Gabriela Hrehorovská
Nehasice 32
438 01 Žatec
IČ: 74590651
bankovní spojení: ČSOB Žatec, č. ú. 215723054/0300
mob.: +420 732 967 659
e-mail: gabriela.hrehorovska@ocenovanistaveb.com